De Clinge Groepsaccommodatie

De Clinge homepage

De Clinge - Green Key - Goud

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Hierbij informeren wij onze gasten/relaties dat De Clinge zich inspant om maatschappelijk verantwoord, milieubewust en duurzaam te ondernemen. Met onze gasten en relaties maken wij transparante afspraken over de kwaliteit van de diensten die we leveren en doen ook ons best deze kwaliteit te bewaken.

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces, door zoveel mogelijk verantwoorde producten in te kopen. We geven daarbij de voorkeur aan producten die het milieu of de natuur niet/minder belasten, producten en diensten uit de streek en producten die geproduceerd zijn onder verantwoorde sociale omstandigheden.

Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting door ons bedrijf, bijvoorbeeld door afvalscheiding en door bewust en zuinig om te gaan met energie en water.

Wij willen een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen en proberen dit ondermeer zichtbaar te maken in gerichte aandacht voor specifieke doelgroepen waaronder: organisaties/ verenigingen op het gebied voor natuur en milieu, kunst en cultuur, non profit organisaties, dienstverlening, onderwijs & welzijn, minderheidsgroeperingen, gasten met beperkingen etc..

De Clinge levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de overdracht van kennis aan anderen, ondermeer door lidmaatschap van Recron, KMVK, Green Key en samenwerking met overige kennisinstellingen. Beide eigenaren van de Clinge zijn bovendien officieel gastheer/gastvrouw van het Nationaal Park de Drentsche Aa en kunnen gasten ook informeren over dit bijzondere beek- en esdorpenlandschap.


Wij hopen en verwachten dat onze gasten er net zo over denken als wij en ook tijdens het verblijf op De Clinge respectvol omgaan met de natuur, het milieu en medegasten.

 

De Clinge heeft t/m 2016 deelgenomen aan de Green Key en we zijn geeindigd met een gouden keurmerk.

 

De Clinge.